2008-05-20

~~~~~~Эвэлж нийлсэн хайрандаа
Ижилсэж дассан амраг минь
Эгэл жирийн амьдралдаа
Итгэж нийлсэн амраг минь

No comments: