2008-05-20

~~~~~~

Бодолд хэлхэгдсэн мөрүүдээс
Бие сэтгэлийг уншихуй
Бадагт холбосон мөртүүдээс
Би хүнийг танихуй

No comments: