2008-03-23

~~Зүрхэнд эрхэлсэн хайр~~

Эр залуу насны эрчинд
Эвэлж ирсэн миний хайраа
Энэ ганцхан тавилан заяандаа
Эрхэлж ирсэн миний ханиа

Ханийн тэнгэрийн шүтлэгтэй
Хайрандаа эрхэлсэн
ханиа
Хосолж туулдаг хорвоодоо
Хоёргүй эрхэлсэн миний хайраа

Зөн билгийн тайлал болсоор
Зүрхэнд ирж эрхэлсэн хайраа
Зөрөггүй ганцхан амьдралын жимээр
Зөвхөн надад ирсэн хайраа

Тайлж чадаагүй бухимдлыг
Тайтгаруулж хайрандаа эрхэлдэгээ
Тавилан заяатай амьдралын эрхэнд
Тэнгэрлэг хайрандаа эрхэлдээ хань минь

No comments: