2008-03-15

~~Хувь тавилан холбосон өдөр~~

Өдрийн сайныг үзэн байж
Өргөө гэрээ барин байж
Өнөр олноо цуглуулан байж
Өрх тусгаарлa
сан анхны өдөр

Сарын сайныг саатан байж
Садан төрлөө цуглуулан байж
Сүй тавин ёслон байж
Сүйхэн бөгжөөр хосолсон өдөр

Галын бурханаа аргaдан байж
Газар тэнгэрээ тахин байж
Гай зовлонг хаан байж
Ганцхан заяaндаа хосолсон өдөр

Идээ будаагаа өрөн байж
Ижий аавдаа ерөөлгөн байж
Идэр насаа эрчилэн байж
Ирээдүй амьдрал эхэлсэн өдөр

Дуу хуураа өргөн байж
Дуулим хорвоог уяраан байж
Дундаршгүй хайраар цалгин байж
Дурсамжаар тамгалсан анхны өдөр

Амьдрал холбосон азтай өдөр
Аз жаргалаар бялхсан өдөр
Аав ээжийн сургаалтай өдөр
Ахан дүүсийн ерөөлтөй өдөр


No comments: