2008-02-28

~~~~ Монгол эрс~~~

Хаан эцэг өвгөдөөс нь
Хамаг дэлхий чичэрсэн
Хатан зоригт хөвгүүдээс нь
Харийн улсууд халширсан

Хууры
н хоёр чавхдсаар
Хорвоо дэлхийг уяраасан
Хурдан хүлгийн туурайгаар

Хамаг Монголоо байгуулсан

Монгол эрсийн хийморь сүлд
Морин дэл дээр хийсэж явсан
Мохошгүй хүч,зориг зүрх нь
Монгол нэртэйгээ мөнхөрсөн

No comments: