2008-01-10

~~~~~~

Зүсэлж хэлэшгүй бүсгүйтэй
Зүүдэн нойрондоо учирлаа
Зүрхэн хайраа шивнэлдсээр
Зүүдэлж чамтай жаргасан

No comments: